Mrežna prezentacija na kojoj se publikuju aktuelne stručne i naučne konferencije, skupovi, seminari, savetovanja, tribine, predavanja i projekti iz široke oblasti fizičke kulture i zaštite životne sredine

by WebTeam 2021